Optik ürünlerin UTS Karekod işlemlerinde LOT numarası

Optik Ürünler tekil olarak takip edileceği için LOT numarası verilmesi ÜTS açısından şart değildir. Fakat bazı üreticiler/ithalatçılar LOT numarası eklemeye ihtiyaç duyabilirler.
LOT numarasından kısaca bahsedecek olursak;
LOT / batch numarası, ürünlerin grup numarasıdır. Bazı kurumlar ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve aynı banttan çıkan ve aynı gruptaki malzemeden ürettikleri ürünlerini bir parti olarak isimlendirebilirler.
Burada önemli olan, parti numarasını belirlerken partiyi oluşturan grubun hangi kriterlere göre belirleneceği. Zira parti oluşturmaktaki maksat aşağıdaki kriterlerin etkilediği bir ürün tespit edildiğinde aynı gruptaki diğer ürünlere kolayca ulaşabilmek. Çünkü ilgili kriterden etkilenmiş diğer ürünler de aynı durumda olabilir.
ilgili kriterler;

aynı grupta sevkedilecek olması
aynı ekip/kişi/makine tarafından üretilmiş/monte edilmiş olması
aynı hammedde/yarımamul grubu ile üretilmiş olmaları
aynı depoda bekleyecek olması
vs.

Ürünlerinizin Karekod ile seri takibinde danışmanlık almak için ekibimizle irtibat sağlayabilirsiniz