BRANŞ KODU GİRİŞİ

İlaç ve tıbbi cihazların ihale, teklif, sipariş, nakliye, satın alma, stok, hastaya
sipariş, fatura ve ödeme gibi ticaretin tüm süreçlerinin konuyla ilgili her kişi ve
kurum tarafından elektronik ortamda yürütülebilmesi için kurulmuş olan Ürün Takip
Sistemi’nde; ürünlerin ulusal ve uluslararası kodları mevcuttur.

Bu kodlar ‘’Gmdn Kodu(GMDN (Global Medical Devices Nomenclature-Küresel Tıbbi Cihaz
Sınıflandırması) ve ‘’Branş Kodu’’ olarak ifade edilmektedir. Gmdn kodu ürünlerin
pasaportu, branş kodu da ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olarak
nitelendirilebilir. Sistem bu iki kodun birbiriyle uyuşmasını gözetmektedir.

Branş kodu, ürünlerin jenerik ürün adı, kullanım alanı ve ait olduğu türü hakkında bilgi
veren 3,4 veya 5 haneli rakamlardan oluşan bir kodu ifade etmektedir.