CE BELGESİ ALIMI

93/42, 98/79 ve 90/385 direktifleri kapsamında değerlendirilen tüm Tıbbi ürünler CE İşareti île işaretlenmeli bunun için de CE sertifikasına haiz olmalıdır. ÜTS kayıt işlemleri bu CE Belgesi kullanılarak yapıldığı için CE Sertifikasyonu ÜTS onay işlemlerinin de ön şartıdır. Ürününüzün güvenli olduğunun ıspatı ve uluslar arası satış imkânına kavuşabilmesi için NormaTURK’ten destek alabilirsiniz.