KOZMETİK BİLDİRİM

Kozmetik Kanunu gereğince piyasaya arz edilecek kozmetik ürünler için bildirim yapılması zorunludur. Bu işlemler, elektronik sistem üzerinden yapılacak olan bildirim (ayrıca genel müdürlüğe başvuru dosyasının gönderilmesi) ve yine Kozmetik Yönetmeliğinin 15.Maddesi gereğince Ulusal Zehir Danışma Merkezi(UZEM)’ne yapılması gereken UZEM bildirim (e-bildirim) işlemlerini kapsamaktadır.

Uzem kayıtlarınız için bizden hizmet alabilirsiniz