SGK Geri Ödeme Kapsamında bulunmayan ürünlerin Yıllık SGK Aidatı hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457sayılı kararı ile kabul edilen alan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru,Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 1/1/2017tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu usul ve esasa ilişkin aşağıdabelirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

SGK geriödeme kapsamında bulunmayan ve MEDULA sistemine kayıtlı olmayan ürünler yukarıdabelirtilen duyurunun kapsamı dışındadır.

Geri ödemekapsamında bulunmayan Sut eşleştirilmesi yapılmamış ve medşahıs sistemindekayıtlı olmayan ürünler duyuru kapsamı dışındadır.

Bununlaberaber TİTUBB sisteminde kayıtlı olan ve geri ödeme kapsamında bulunmayanürünlerde yıllık aidat ödemelerini yapmayacaklardır.