TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS SAĞLAYICILARININ VE İLGİLİ TEKNİK PERSONELİN KAYDI HAKKINDA

Sağlık Hizmet Sunucuları satış sonrası bakım – onarım işlemine tabi tıbbi cihazların teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev yapan ilgili teknik personelinin Bakanlık  veri tabanında kayıtlarının yapılması ile tıbbi cihazların teknik servis hizmetlerinin takip edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple ilgili faaliyetleri yürüten teknik servis sağlayıcılarının ve ilgili teknik personelin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlarının yapılması zorunlu hale gelmektedir.

Özellikle bu genelge kapsamında yer alan işlere konu hizmet alımlarında , hizmeti sunacak teknik servis sağlayıcıları ile ilgili teknik personelin ÜTS kayıt sisteminde kayıtlı olma şartı aranacaktır.

Bu doğrultuda 01/03/2019 tarihi itibariyle bahsi geçen kayıtlar, ÜTS kayıt sistemine yapılmaya başlayacaktır.

Belirtilen tarihten itibaren Tıbbi Cihaz Teknik Servis sağlayıcılarının ve teknik personelin ÜTS’ye kayıt işlemlerinin ilgili kayıt bilgilerinin güncel olması gerekmekte olup teknik servis hizmetini 01/07/2019 tarihinden itibaren yalnızca ÜTS’de kayıtlı Tıbbi Cihaz Teknik Servis sağlayıcılarından ve teknik personelden alacaktır.

Konu ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü tarafından  ‘’TS 12426 Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar-Kurallar’ veya ‘TS 13703 Özel Servisler-Tıbbi Cihazlar – Kurallar ‘standartaları kapsamında belgelendirilecek ve kontrolleri sağlanacaktır.

 

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/announcement/04f39d58-6cb7-4192-8521-bd528e7792cc.pdf